Een coalitie van V.V. De Meern, Hogeschool Utrecht en de sportwelzijnsorganisatie Harten voor Sport is in 2014 het project Trainerskracht gestart. Bij dit project worden jongeren met passie voor sport (voetbal en korfbal), maar met problemen op andere leefgebieden opgeleid als trainer. Het doel is dat de jongeren een groei doormaken op die andere leefgebieden, zoals school of werk.

Op outreachende wijze worden jongeren benaderd deel te nemen aan het project, samen met onder meer jongerenwerk, welzijnsinstellingen, scholen en gemeenten. In de eerste fase van hun traject geven ze voetbal- of korfbaltraining aan kinderen, die op de wachtlijst staan van V.V. De Meern, een voetbalvereniging in Leidsche Rijn. Hierna worden de jongeren actief bij een andere vereniging, gaan ze zelf een eigen team bij V.V. De Meern trainen of zetten ze zich in bij de door Harten voor Sport georganiseerde activiteiten in verschillende buurten in Utrecht.

De jongeren worden begeleid door de Combinatiefunctionaris van V.V. De Meern en door stagiaires van Hogeschool Utrecht. Zo is een jongen begeleid, die weggestuurd was bij zijn school en al maanden thuiszat. Sinds het project is hij echter weer verder gegaan met school. Voor V.V. De Meern en de gemeente Utrecht is een belangrijke positieve kant van het project daarnaast de vermindering van de wachtlijstproblematiek bij voetbalverenigingen in de stad Utrecht.

Onderzoek
Het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling onderzoekt de voortgang die de deelnemers tijdens dit project doorlopen. Hoe kan de kans op positieve uitkomsten worden vergroot? Welke eventuele drempels komen de betrokkenen in het project tegen? In hoeverre lukt het met dit project bij te dragen aan de inclusie van jongeren in de participatiesamenleving? De uitkomsten zijn interessant voor verschillende partijen, zoals V.V. De Meern, overige voetbalclubs en gemeenten.

Bekijk hier het rapport.

Meer weten?
Bekijk deze documenten eens:

Of neem contact op via: trainerskracht@gmail.com 

Partners
Hogeschool Utrecht, Harten voor Sport, Gemeente Utrecht, Reclassering MN, ROC MN, MBO Utrecht, Stichting Jou, Vluchtelingenwerk MN, New Dutch Connections, Buurtteams UWV en vele anderen